• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Posztgraduális (PhD) és szakorvosképzés

PhD képzés

Az intézet részt vesz a posztgraduális (PhD) képzésben a Semmelweis Egyetemen akkreditált „Elméleti Orvostudomány” és a „Gyógyszertudomány” programokon belül, ill. az ELTE TTK Biológiai Doktori Iskoláján belül akkreditált „Szerkezeti biokémia” program keretében. Az eddigiekben intézeti témavezetéssel 16 doktori dolgozat készült el.

Szakorvosképzés

Az egyetemen akkreditált szakorvosképzésben és a továbbképzésekben az Intézet az ultrahangos diagnosztikai módszerekhez (Szemészet és Nőgyógyászat), a sugárbiológiai alkalmazásokhoz (Nukleáris Medicina), valamint a FOK sugárvédelmi oktatásához kapcsolódó biofizikai/fizikai ismeretek oktatásával vesz részt. Felügyeli a „Klinikai sugárfizikus” szakirányú képzést.

MSc képzés

A Biofizika tárgy oktatásának vállalásával, diplomamunkák vezetésén és a doktori képzéseken keresztül az intézet kapcsolódik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „Egészségügyi mérnöki mesterszak (MSc)” néven meghirdetendő képzéshez, valamint az ELTE TTK „Biológiai fizika” MSc képzéshez.