• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

TDK témák

Kedves érdeklődő!

 

A tudományos diákkör (TDK) az önképzés és a tudósképzés színtere, ahol kiemelkedő oktatók és kutatók mentor-tanítvány műhelymunkán keresztül segítik a tehetséges hallgatókat az első tudományos élményekhez már a tanulmányaik alatt. A TDK munka önkéntes, de kötelezettségekkel is jár. Amennyiben a témavezető igazolja a valódi és rendszeres munkavégzést, a TDK munkáért kreditpont jár. Fontos kitétel, hogy a Tudományos Diákköri munka legfeljebb két kutatóhelyen végezhető egyszerre, mindkét témavezető írásos hozzájárulásával.

Amennyiben TDK munka iránt érdeklődik intézetünkben kérem tekintse meg az alábbi ábrát a témaválasztás folyamatáról. 

Kérem, hogy érdeklődését az adott téma iránt mielőbb jelezze a témavezetőnek és lehetőség szerint a szorgalmi időszak első három hetében regisztráljon a választott témavezetőnél.

 

Tudományos Diákköri témakiírások a 2021/22 tanév II. félévében:

 

 

Téma címe

Témavezető

1

Megfigyeléses vizsgálatok elemzése statisztikai módszerekkel.

Dr. Agócs Gergely

2

A Ran kisGTPáz működési mechanizmusának vizsgálata in silico módszerekkel.

Dr. Balog Erika

3

A SULT enzimcsalád gyógyszerszelektivitásának vizsgálata in silico módszerekkel.

Dr. Balog Erika

4

Környezeti UV sugárzás és biológiai hatásának modellezése, a modellszámítások ellenőrzése
spektroradiometriás és spektrofotometriás mérési módszerekkel

Dr. Bérces Attila

5

Ionos kötéssel stabilizált foszfolipid nanorészecskék előállítása és vizsgálata

Dr. Bozó Tamás

6

Perifériális idegrendszer mielinhüvellyel borított idegrostjainak nanomechanikai vizsgálata

Dr. Bozó Tamás

7

Az aktin citoszkeletont szabályozó mDia szerepe az endotél sejtek mechanikájában

Dr. Csókay Katalin

8

Endotél sejtek jelátviteli folyamatainak megértése a tumor metasztázis képzésben: az N-Cadherin szerepe

Dr. Csókay Katalin

9

Enzimreakciók mechanizmusának in silico vizsgálata

Dr. Ferenczy György

10

A PLX8394 BRAF inhibítor hatása az aktin citoszkeletonra és a citoszkeletont szabályozó fehérjék lokalizációjára endotél sejtekben

Dr. Gráczer Éva

11

Ritka betegségekben azonosított aktin mutációk hatása humán fibroblasztok mechanikai perturbációval kiváltott biológiai válaszára

Dr. Gráczer Éva

12

I-es típusú kollagén struktúrális és nanomechanikai vizsgálata atomi erőmikroszkóppal

Dr. Haluszka Dóra

13

Kollagén rostok vizsgálata idiopátiás tüdőfibrózisban (IPF)

Dr. Haluszka Dóra

14

Glikáció hatása az intertubuláris dentin kollagén rostjainak szerekezetére és mechanikájára

Dr. Haluszka Dóra

15

Kvantitatív módszer kidolgozása baktériumok virulenciájának meghatározására atomerő mikroszkópia segítségével

Dr. Hegedűs Imre

16

Dendrimer alapú multimodális kontrasztanyagok előállítása és teranosztikus alkalmazásaik

Dr. Hegedűs Imre

17

Multidrog transzporterek működési mechanizmusának vizsgálata in silico módszerekkel

Dr. Hegedűs Tamás

18

Mikroszkopikus és szubmikroszkopikus biológiai rendszerek funkcionális kölcsönhatásainak szerkezeti és dinamikai alapjai

Dr. Herényi Levente

19

Poliszukcinimid/szervetlen só keverékekből előállítható szálas struktúrák optimalizálása
és potenciális orvositechnológiai alkalmazása (antibakteriális hatás és citotoxicitási vizsgálatok)

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla

20

Szálas rendszerek vizsgálata szervetlen só és változó páratartalom mellett

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla

21

Zn nanorészecskék szintézise, szálas rendszerekbe történő inkorporálása és jellemzése

Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla

22

Ellentétes töltésű poli(aminosav)-ak spontán asszocióációjának fizikai-kémiai vizsgálata

Dr. Juriga Dávid

23

Pozitív töltéssel rendelkező nanoszálasz térhálók fejlesztése savas glikoproteinek elválasztásához

Dr. Juriga Dávid

24

Diagnosztikai módszerek határérték kijelölési stratégiái átlapoló eloszlások kettéválasztására. ROC analízis.

Dr. Kaposi András

25

A titin óriásfehérje in situ szerkezeti és mechanikai vizsgálata transzgenikus egerekben

Dr. Kellermayer Miklós

26

A titin molekuláris biofizikája nanomanipulációs módszerekkel

Dr. Kellermayer Miklós

27

Amiloid fehérjék szerkezeti dinamikája és alkalmazási lehetőségei

Dr. Kellermayer Miklós

28

Motorfehérjék vizsgálata in vitro motility assay segítségével

Dr. Kellermayer Miklós

29

DNS nanomechanikája és szerkezeti modulálása kismolekula ligandumokkal

Dr. Kellermayer Miklós

30

Bakteriofágok szerkezete és erőspektroszkópiai vizsgálata

Dr. Kellermayer Miklós

31

Virális DNS kilökődés mechanizmmusai

Dr. Kellermayer Miklós

32

Virális fertőzési ciklus vizsgálata egyedi sejt és virion szinten

Dr. Kellermayer Miklós

33

A von Willebrand Faktor szerkezeti és mechanikai tulajdonságai

Dr. Kellermayer Miklós

34

Kollagén és elasztin szerkezetének vizsgálata erek falában kétfoton mikroszkóppal.

Dr. Kis Petik Katalin

35

A nebulin óriásfehérje funkciója a vázizomban.

Dr. Kiss Balázs

36

A nebulin mutációinak kóroki szerepe a vázizom-elfajulásban.

Dr. Kiss Balázs

37

3D nyomtatás az orvos- és gyógyszerésztudományi kutatás és oktatás szolgálatában.

Dr. Kiss Balázs

38

Hatékonyságnövelő statisztikai, analitikai és informatikai módszerek a kutatásban. 

Dr. Kiss Balázs

39

Kalmodulin konformációs dinamikájának szerepe a kalcium-jelátvitelben

Dr. Liliom Károly

40

Kalmodulin-függő enzimek aktivitása fiziológiás Ca2+ koncentrációknál

Dr. Liliom Károly

41

Apolipoprotein D kölcsönhatása lipid-jelátvivő molekulákkal

Dr. Liliom Károly

42

Fehérjeaggregáció jellemzése termoforézissel

Dr. Liliom Károly

43

Vörösvérsejtek optikai csapdázása lézercsipesszel

Dr. Mártonfalvi Zsolt

44

Kálcium hatása a titin rugalmasságára

Dr. Mártonfalvi Zsolt

45

Titin alapú ploimerháló szintézise elektrosztatikus szálhúzással

Dr. Mártonfalvi Zsolt

46

A szarkomerikus rugalmas titinfehérje foszforilációjának vizsgálata.

Dr. Mártonfalvi Zsolt

47

Fotokémiai vírusinaktiváció

Dr. Orosz Ádám

48

DNS-támadáspontú molekulák kötődésének jellemzése

Dr. Orosz Ádám

49

SERCA Ca2+ pumpa és SARS Cov-2 E fehérje kölcsönhatásának vizsgálata

Dr. Padányi Rita

50

Kalmodulin nagyfelbontású spektroszkópiája

Dr. Schay Gusztáv

51

Neurális hálózatok alkalmazása fluoreszcencia spektroszkópiában

Dr. Schay Gusztáv

52

Mikrodiffúziós optikai cella fejlesztése

Dr. Schay Gusztáv

53

Oktatási célú Spo2 mérő fejlesztése

Dr. Schay Gusztáv

54

Kortikoszteroid-tartalmú liposzómák előállítása és karakterizálása

Dr. S. Nagy Krisztina

55

Nemkanonikus DNS szerkezetek vizsgálata.

Dr. Smeller László

56

G-quadruplex szerkezetek stabilizálása különböző ligandumokkal.

Dr. Smeller László

57

Az MRI stochasztikus hatásainak és genotoxicitásának vizsgálata

Dr. Szigeti Krisztián

58

Multimodális - berlini kék - nanorészecske szintézise és vizsgálata

Dr. Szigeti Krisztián

59

Új típusú funkcionális agyi képlkotási protokol fejlesztése fUH-val

Dr. Szigeti Krisztián

60

Congenitalis szívbetegségek képalkotása és 3D modellezése

Dr. Szigeti Krisztián

61

A CFTR nukleotid kötő doménje és rendezetlen szabályozó szakasza közötti kölcsönhatás feltérképezése

Dr. Tordai Hedvig

62

A váz- és szívizom szarkomer fehérjéinek vizsgálata AFM és STED szuperfelbontású képalkotással.

Dr. Török György

63

Komplex szarkomerikus struktúrák vizsgálata ultramodern expanziós mikroszkópiával.

Dr. Török György

64

Zéró, illetve zéró és egy inflált Poisson, illetve béta regressziós modellek használata orvosi és fogorvosi skálákon

Dr. Veres Dániel

65

Extracelluláris vezikulák izolálása, radioaktív jelölése és funkcionális képalkotása

Dr. Veres Dániel

66

Rekonstrukciós paraméterek változtatásának hatása a SPECT/CT/MR képekből számított radiomikai értékekre.

Dr. Veres Dániel

67

Rostos anyagok mechanikája.

Dr. Zrínyi Miklós

68

Az aktin citoszkeletont szabályozó mDia szerepe az endotél sejtek mechanikájában

Dr. Varga Andrea

69

Endotél sejtek jelátviteli folyamatainak megértése a tumor metasztázis képzésben: az N-Cadherin szerepe

Dr. Varga Andrea

70

A PLX8394 BRAF inhibítor hatása az aktin citoszkeletonra és a citoszkeletont szabályozó fehérjék lokalizációjára endotél sejtekben

Dr. Varga Andrea

71

Ritka betegségekben azonosított aktin mutációk hatása humán fibroblasztok mechanikai perturbációval kiváltott biológiai válaszára

Dr. Varga Andrea

72

Az aktin citoszkeletont szabályozó ROKα szerepe az endotél sejtek mechanikájában

Dr. Varga Andrea

73

Nanoszálas biopolimer alapú hatóanyag leadó implantátumok vizsgálata

Tóth Krisztina

74

Extracelluláris vezikulák topológiai és nanomechanikai jellemzése

Dr. Zolcsák Ádám