• English
  • Deutsch
  • YouTube
  • Facebook

Szakdolgozat címlista

Szakdolgozat címlista

az ÁOK, FOK, GYTK hallgatói részére
a 2020/2021. tanévben

 

1.      Liposzómás gyógyszerek alkalmazása a bakteriális fertőzések terápiájában
Konzulens: Dr. Voszka István egyetemi docens

2.      Stressz hatása biológiai makromolekulák szerkezetére extrém körülmények között
Konzulens: Dr. Smeller László egyetemi tanár

3. A makromolekuláris zsúfoltság hatása a G-quadruplexek foldingjára.
Konzulens: Dr. Smeller László egyetemi tanár

4.      Természetes optikai markerek és diagnosztikai alkalmazásaik
Konzulens: Dr. Kaposi András egyetemi docens

5.   Kis GTP-ázok működési mechanizmusának feltérképezése számítógépes szimulációs módszerekkel
Konzulens: Dr. Balog Erika egyetemi adjunktus

6. Development of radiolabeling methodology for platelets and extracellular vesicles and imaging of radiolabeled platelets in tumorous rodent models.
Konzulens: Dr. Máthé Domokos tudományos főmunkatárs

7.  In vivo multimodális képalkotás krónikus inflammatorikus folyamatokban
Konzulens: Dr. Szigeti Krisztián tudományos főmunkatárs

8.  Berlinikék és más fém-nanorészecskék szintézise, felületi borítása terápiás/diagnosztikai célból és biodisztribúciójának képalkotása MRI, SPECT és PET módszerekkel.
Konzulens: Dr. Máthé Domokos tudományos főmunkatárs

9.  A humán post-COVID19 szindróma modellezése és képalkotási módszerei nagyállatok és kisállatok vírusfertőzés-modelljei segítségével
Konzulens: Dr. Máthé Domokos tudományos főmunkatárs

10.  Modern vibrációs spektroszkópiai módszerek alkalmazása diagnosztikában
Konzulens: Dr. Smeller László egyetemi tanár

11.   A citoszkeletális rendszer biofizikája
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

12.  Intermedier filamentumok rugalmassága és erővezérelt szerkezeti átmenetei
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

13.  Fibrin polimerizáció és nanomechanika
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

14.  A titin óriás izomfehérje molekuláris mechanikája
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

15.  A titin PEVK domén kálcium-kötése
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

16.  Mechanoszenzor mechanizmusok a titin óriás izomfehérjében
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

17.  Titin-alapú funkcionális miozin vastag filamentális rendszer szintézise
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

18.  Motorfehérjék vizsgálata in vitro motilitási próbával
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

19.  DNS és kromatin mechanikai manipulálása lézercsipesszel
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

20.  RNS tekeredés vizsgálata egyedi molekulákon
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

21.  Fehérje tekeredés vizsgálata egyedi molekulákon
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

22.  Amiloid fibrillogenezis mechanizmusai
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

23.  Önszerveződő mesterséges amiloid fibrillum szerkezetek vizsgálata atomerőmikroszkóppal
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

24.  Rekombináns fehérjefragmentumok nanobiotechnológiája
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

25.  Molekuláris fogantyúk szintézise nanomechanikai alkalmazásokra
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

26.  Korrelált mechanikai és fluoreszcenciás mérések technológiája
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

27.  Szöveti (fog, porc, kötőszövet) kollagén rostok nanomechanikája
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

28.  Fluoreszcenciás mérések egyedi molekulákon.
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

29.   Vírusok atomerőmikroszkópos vizsgálata.
Konzulens: Dr. Kellermayer Miklós egyetemi tanár

30. A CFTR (cisztás fibrózis transzmembrán konduktancia regulátor) fehérje szerkezetének és dinamikájának vizsgálata in silico és in vitro módszerekkel.
Konzulens: Dr. Hegedűs Tamás tudományos főmunkatárs

31. Fehérjék mechanikai tulajdonságainak vizsgálata számítógépes szimulációval
Konzulens: Dr. Ferenczy György tudományos tanácsadó

32. DNS mechanikai tulajdonságainak vizsgálata számítógépes szimulációval
Konzulens: Dr. Ferenczy György tudományos tanácsadó

33. A gyógyszerkutatás számítógépes módszerei 1. Kémiai kiindulópont azonosítás
Konzulens: Dr. Ferenczy György tudományos tanácsadó

34. A gyógyszerkutatás számítógépes módszerei 2. Ligandum-fehérje kölcsönhatás optimálása
Konzulens: Dr. Ferenczy György tudományos tanácsadó

35. A gyógyszerkutatás számítógépes módszerei 3. Farmakokinetikai paraméterek optimálása
Konzulens: Dr. Ferenczy György tudományos tanácsadó

36.  Jelátviteli fehérjék és jelátvivő lipidek kölcsönhatása
Konzulens: Dr. Liliom Károly tudományos főmunkatárs

37.  Kalmodulin aktiválódásának vizsgálata kísérletesen kiváltott kalcium tranziensekkel
Konzulens: Dr. Liliom Károly tudományos főmunkatárs

38.  Kannabinoid és lizofoszfolipid G-fehérjékhez kapcsolt receptorok és ligandumaik kölcsönös egymásra hatása
Konzulens: Dr. Liliom Károly tudományos főmunkatárs

39. Kvantitatív képalkotó eljárások fejlesztése humán és kísérleti állatos modelleken
Konzulens: Dr. Szigeti Krisztián tudományos főmunkatárs

40.  A nebulin óriásfehérje funkciója a vázizomban
Konzulens: Dr. Kiss Balázs egyetemi docens

41. A nebulin óriásfehérje mutációinak kóroki szerepe a vázizom-elfajulásban
Konzulens: Dr. Kiss Balázs egyetemi docens

42.   A RAS-indukált epidermális tumorok fenntartásáért felelős RAF1/ROKα fehérje-komplex szerveződésének vizsgálata
Konzulens: Dr. Varga Andrea tudományos főmunkatárs

43.   BRAF és RAF1 szerepe az endotél sejtek mechanikájában
Konzulens: Dr. Varga Andrea tudományos főmunkatárs

44. Biológiai rendszerek multifoton mikroszkópos vizsgálata
Konzulens: Dr. Kis-Petik Katalin tudományos munkatárs

45. Érfal szerkezetének multifoton mikroszkópos vizsgálata
Konzulens: Dr. Kis-Petik Katalin tudományos munkatárs

46.  Szívizom sejtek multifoton mikroszkópos vizsgálata
Konzulens: Dr. Kis-Petik Katalin tudományos munkatárs

47.  Ezüst nanorészecskék előállítása (szerves és vizes közegben) és felületmódosítása.
Konzulens: Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla egyetemi docens

48. Elektrosztatikus szálképzéssel előállított struktúrák orvosbiológiai alkalmazásokhoz
Konzulens: Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla egyetemi docens

49. Mágneses nanorészecskék előállítása és hipertermiás vizsgálata
Konzulens: Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla egyetemi docens

50. Mágneses részecskékkel töltött polimer szálak előállítása és hipertermiás vizsgálata
Konzulens: Dr. Jedlovszky-Hajdú Angéla egyetemi docens

51. Diszkriminációs szint választási stratégiák ROC analízissel
Konzulens: Dr. Kaposi András egyetemi docens

52. Calmodulin-függő enzimek aktivitásának vizsgálata különböző tranziens kalcium terhelések hatására
Konzulens: Dr. Schay Gusztav egyetemi adjunktus

53. Az MRI káros hatásainak vizsgálata in vitro és in vivo modellrendszereken
Konzulens: Dr. Szigeti Krisztián tudományos főmunkatárs

54. Extracelluláris vezikulák biodisztribúciójának képalkotása MRI, SPECT és PET módszerekkel terápiás és diagnosztikai céllal
Konzulens: Dr. Szigeti Krisztián tudományos főmunkatárs

55. Embolizáló mikrogyöngyök vizsgálata és radiokémiai jelzése
Konzulens: Dr. Kiss-Hegedűs Nikolett egyetemi adjunktus

56. Ellentétes töltésű poli(amino sav)-ak spontán asszociációjának fizikai-kémiai vizsgálata
Konzulens: Dr. Juriga Dávid tudományos segédmunkatárs

57. Nanoméretű biodegradábilis polielektrolit-komplexek szintézise és vizsgálata
Konzulens: Dr. Juriga Dávid tudományos segédmunkatárs